ikinci el CNC Torna ilanları nerde bulunur?

İkinci el CNC Torna ilanları için MakinaALSAT.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Nümerik kontrol birimlerinin kullanılması, torna tezgahlarının bütün görevlerinde önemli bir verimlilik artışı sağlar. Silindirik olmayan biçimlerdeki, örneğin konik ve kavisli parçalar, makinada donanım değişikliği yapılmadan ve torna profil kalemi kullanılmadan kolayca imal edilebilir. Bundan dolayı CNC torna tezgahlarının kullanılması seri olmayan parça imalatında genelde ekonomiktir.

CNC Torna Tezgahlarının Yapısı

Yüksek tahrik gücü, kesme hızları ve iş parçalarının ölçü hassasiyeti, CNC torna tezgahlarının özel bir konstrüksiyona sahip olmasını gerektirir.

Talaşlardan ve kesme sıvısından ve ayrıca talaş kaldırma esnasında muhtemelen dışarıya fırlayan parçacıklardan korunmak için, tezgahın (makinanın) çalışma ortamının tamamen kapatılması gerekir.

Hidrolik sistem; iş parçasını sıkma aparatının, takım değiştirme tertibatının (revolver başlığın), gezer punta silindirin (mors kovanlı) ve kendi kendine merkezleme yapan yataklama donanımının çalıştırılması için gerekli olan basıncı üretir ve dağıtır.

Fener milinin tahrik edilmesi için bir doğru akım motoru veya frekans bir alternatif akım motoru kullanılır. Motorun yüksek gücü, V-Kayışları üzerinden veya doğrudan doğruya 2 ila 4 kademeli bir hız kutusu üzerinden fener miline aktarılır. Bu tahriklerle devir sayısı değişik tornalama çaplarında, sabit kesme hızında kesme sürekliliği sağlanacak şekilde regüle edilir.

Torna tezgahı yatağının özellikle rijit ve titreşimleri sonümleyici (absorbe edi özellikte olması gerekir. Aynı zamanda, talaşların iyi bir şekilde akması ve kızaklar korunması sağlanmalıdır. Bundan dolayı yüksek kapasiteli tezgahlarda üzerleri teleskopik muhafazalı kızakları olan eğik bir yatak kullanılır. Gezer punta ve takım taşıyıcı arabaya ait ayrı ayrı kılavuz yataklar vasıtasıyla, her ikisinin birbiri ile çarpışmasından kaçınılmış olur.

Eğik yataklı tezgahlarda takımlar dönme eksenin arkasında yer almıştır. Takım taşıyıcısı olarak CNC torna tezgahlarında çok takım tutucu, örneğin bir revolver başlık kullanılır. Takım taşıyıcısına, örneğin matkap, freze çakıları veya iş parçaları için sıkma pensi, sıkma aparatları gibi üzerinde tahrik edilen takımlarda kısmen yerleştirilebilir.

CNC Torna Tezgahlarında İşleme Çeşitliliği

CNC torna tezgahlan ile donatım deği- şikliği yapılmaksızın imal edilen iş parçaları şekilleri, nümerik kontrollü olmayan (üniversal olan) tezgahlara göre çok daha kapsamlıdır. iki eksen  bir birim, normal olarak konik profilli veya küresel parça imalatını mümkün kılar. Fener milinin (C-ekseni) ve hareketli bir takımın hareketi ile, iş parçaları bağlı halde iken kanallar, enine delikler, iç çap ve freze kanalları açılabilir. Üç eksenli kumanda ve revolver başlığındaki bir iş parçası tutucu aparatı, iş parçalarının sökülmeden komple olarak işlenmesini sağlar.

 

 

 

Diğer Torna Tezgahları Otomatik Torna Tezgahı

Otomatik tornalar kendi kendine yürüyen imalat akışına göre çalışır. Birden fazla kızaklara ve çok milli otomatik aparat olarak çok sayıda iş millerine sahiptir. Otomatik tornalarla, çok karmaşık kademeli işleme yapılabilir ve böylece imalat sürelerinin fazlasıyla kısalması sağlanır. Ayrıca, iş parçasının üstünde aynı anda birkaç kademenin veya çok sayıda iş parçasında aynı kademenin İşlenmesi imkanını verir. Kumanda mekanik, hidrolik veya nümerik olarak sağlanabilir.

Alın Torna Tezgahları

Boylarının kısa olmasından dolayı gezer punta desteği gerektirmeyen örneğin fren kampanaları, dengeleme vanaları ve kasnaklar gibi iş parçalarının işlenmesi için alın torna tezgahları kullanılır. İş parçalarının alın tarafının karşısında talaş kaldırma elemanları tanzim etmek suretiyle işleme akışı daha iyi tertiplenir. Büyük alın torna tezgahlarında, tezgahın yatağı fener mili dönme eksenine dik konumda durur.

Dik Torna Tezgahları

Dik torna tezgahları dik konumda bulanan bir iş miline sahiptir. Ağır ve yüksek hızda işlenmesi gereken iş parçaları özellikle bu metodda basit olarak konumlandırılır ve bağlanır. Değişebilir aynalı torna tezgahı, çapı 25 m’ye kadar çıkabilen bir alın diski olan ve parçanın dikey işlendiği torna tezgahıdır. Bir çok kızak çeşitli takımlarla aynı anda çalışılmasını mümkün kılar.

Silindirik Olmayan Parçalar İçin Tezgahlar

Silindirik olmayan tornalama işinde torna kalemine, fener milinin açısal hareketine bağlı olarak kumanda edilir. Bu mekanik veya nümerik olmayan tornalama işlemi vasıtasıyla, örneğin çeşitli kamlar ve ayrıca profil freze takımları imal edilir.

CNC Torna Tezgahlarının Kullanımı

CNC torna tezgahlarının, diğer tip torna tezgahları yetine tercih edildiği durumlarda; işlenen iş parçaları daha hassas ölçülerde ve daha az hata ile imal edilirler. Ayrıca iş parçası işlemedeki çeşitlilik açısından CNC torna tezgahları rakiplerine göre oldukça verimlidir. Zira kavisli ve konik materyal CNC torna tezgahı aracılığı ile zahmetsiz bir biçimde imal edilir. Her ne  kadar CNC torna tezgahı edinirken ilk etapta harcanan maliyet yüksek olsa da, imalat maliyeti oldukça düşüktür.

CNC Torna Tezgahlarının Yapısı

CNC torna tezgahının tahrik gücü ve kesme hızının yüksek olması, ölçüde tutturulmak isteyen hassasiyetin daha fazla olması nedeni ile mukavim, rijit ve özel bir yapıda üretilirler.

CNC Torna Tezgahı Kullanırken Alınacak Güvenlik Önlemleri

a)      Çevrede Alınacak Güvenlik Önlemleri

Yüksek kesme hızına sahip CNC torna tezgahı, imalat sırasında akıtılması gereken kesme suyunu etrafa sıçratacağından ve yine aynı sebepten dolayı üretimde çıkan talaşta  çalışma alanına fırlayabileceğinden ötürü; etrafı tamamen kapalı ortamlarda çalıştırılmalıdır.

 

b)      Operatör Tarafından Alınacak Güvenlik Önlemleri

CNC torna tezgahı operatörü mutlaka kişisel güvenlik tedbirlerini almak zorundadır. Bu tedbirlerin en başında koruyucu malzemelerden doğru faydalanmak gelir. Koruyucu gözlük, eldiven ve mümkünse baret olmadan üretime başlanmamalıdır. İlgili tedbirlerin CNC operatörünce alınıp alınmadığı görevli personel tarafından denetlenmelidir.

Hidrolik Sistem

CNC torna tezgahı; birçok ünitenin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Bu ünitelerin tamamı üzerine düşen işi eksiksiz yapmaz ise kaliteli imalat gerçekleşmez. Bahsettiğimiz birimlerin birçoğu, görevlerini yerine getirebilmek için basınca ihtiyaç duyarlar. Lazım gelen basınç hidrolik sistem tarafından üretilip, gerekli birimlere dağıtılır.

 

Fener Milinin Tahrik Edilmesi

Doğru akım veya alternatif akım ile çalışan bir tahrik ünitesinde üretilen kuvvet; bir hız kutusu ya da bir v kayışı aracılığı ile fener miline iletilir. Fener miline aktarılan kuvvet; farklı torna işleri yapılırken sabit kesme hızındaki sürekliliği sağlar biçimde regülasyona tabi tutulur.

CNC Torna Tezgahları Nasıl Çalışır?

CNC ismi verilen Bilgisayarlı Kontrol Sistemlerinin kullanılmaya başlanması ile torna tezgahlarının mevcut işlevsellikleri daha da gelişmiştir. Silindir şeklinde olmayan iş parçaları dahi istenilen şekilde imal edilmeye başlanmıştır. Üretimde profil kalemi kullanılması ihtiyacı hissedilmediğinden dolayı üretim süreci daha az maliyetli bir hal almıştır.

CNC Torna Tezgahlarının Yapısı

CNC torna tezgahlarında kesme gücü azami seviyededir ve tahrik gücü yüksektir. Bu nedenden ötürü kaideler ve diğer ekipmanlar yüksek mukavemette ve rijit yapıda üretilir.

CNC Torna Tezgahları Kullanılırken Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

İş parçaları işlenirken etrafa dağılan parçacıklardan ve etrafa sıçrayan kesme sıvısından kötü etkilenmemek için, CNC torna tezgahının etrafı tamamen kapatılmalıdır.

CNC torna tezgahını kullanan operatör ise mutlaka, koruyucu eldiveni koruyucu gözlük hatta baret gibi ekipmanları kullanmadan üretime başlamamalıdır.

Hidrolik Sistem

CNC torna tezgahlarındaki birçok ünitenin görevini ifa edebilmesi için belli bir basınca ihtiyaç vardır. Gerekli olan bu basınç “hidrolik sistem” tarafından üretilir ve tezgah içinde dağıtılır.

Fener Milinin Tahrik Edilmesi

Doğru akım veya alternatif akım motorlarından biri tarafından üretilen güçle tahrik edilen “fener mili” , ilgili tahrik gücünü ya doğrudan “v” kayışı üzerinden veyahut bir hız kutusu vasıtası ile kademelendirilmiş şekilde alır. Farklı tornalama çapındaki iş parçalarında istikrarlı kesme hareketi uygulanması için ilgili güç regülasyona tabi tutulur.

CNC Torna Tezgahlarında İşleme Çeşitliliği

CNC torna tezgahlarında herhangi bir tertibat değişikliği yapılmadan birçok iş parçası imal edilebilir. Üniversal torna tezgahlarına göre daha işlevseldirler. Bir kere tezgaha bağlanan iş parçası, bir daha sökülmeye gerek kalmadan bir dizi işleme tabi tutulabilir. Aynı anda enine delikler, kanallar ve frezeleme işlemlerinin yapılması CNC torna tezgahlarında mümkündür.

 

CNC Torna Tezgahlarının Özellikleri

“Bilgisayarlı nümerik kontrol sistemi” şeklinde isimlendirilen teknolojinin, torna işini icra eden makinelerde kullanılmaya başlanması, imalat hacminin ve kalitenin artmasını sağlamıştır. Silindirik şekillerde olmayan kavisli ve konik iş parçaları, CNC torna tezgahları aracılığı sayesinde mevcut torna tezgahında donanıma ilişkin bir farklılık uygulamak mecburiyetinde olmaksızın ve “profil kalemi” isimli parçaya gerek kalmaksızın imal edilebilmektedir. CNC torna tezgahları, seri üretimde de, seri olmayan üretimde de fazlasıyla ekonomik ve kullanışlı cihazlardır.

CNC Torna Tezgahlarının Yapısı

Muhteva ettikleri kesme hızı, yüksek tahrik gücü ve imalattaki ölçü hassasiyetleri sebeplerinden mütevellit, CNC torna tezgahları imal edilirken özel bir konstrüksiyon ile donatılmaktalardır.

Azami seviyede güvenli çalışma ortamı sağlamak doğrultusunda, CNC torna tezgahlarının çalıştığı bölgelerin üstü ve etrafı kapalı konumda olmalıdır. Talaş kaldırma işlemi süresinde etrafa saçılması muhtemel olan parçacıklardan ve kesme işi sırasında sürekli akan sıvıdan korunma bu ancak yöntemle gerçekleştirilebilir.

Hidrolik Sistem

CNC torna tezgahlarının tamamı imalat yapabilmek için çeşitli ünitelerinde belli oranlarda sabitlenmiş basınca ihtiyaç duyarlar. Bu basınç “hidrolik sistem” tarafından üretilir.

Fener Milinin Tahrik Edilmesi

“Fener mili” olarak adlandırılan üniteye mekanik hareketin iletilmesi amacı ile kullanılan tertibatta; alternatif akım ya da doğru akım motoru bulunmak durumundadır. Tahrik ünitesi motoru olarak ta adlandırılan bu Motor sayesinde sağlanan yüksek seviyedeki mekanik kuvvet dosdoğru fener miline aktarılmak istendiğinde “v” kayışları tabir edilen eleman tarafından bu işlemin gerçekleşmesi sağlanır. Lakin fener mili tarafından kullanılması gereken mekanik kuvvet kimi zaman değişiklik gösterdiğinden ötürü, iki veya dört kademeli bir hız kutusu tarafından derecelendirilen mekanik güç fener miline aktarılır.

 

Diğer Torna Tezgahları

Sanayinin değişik dallarında kullanılan ve genelde CNC kontrol ünitesi bulunmayan torna tezgahları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

  • Otomatik Torna Tezgahı
  • Alın Torna Tezgahları
  • Dik Torna Tezgahları

CNC Torna Tezgahları ilanları

Bilgisayarlı nümerik kontrol sistemi olarak adlandırılan sistemin tornalama işi yapan tezgahlarda tercih edilmesi, iş üretiminin ve verimliliğin artmasını sağlamıştır. Silindirik formlarda bulunmayan kavisli ve konik iş parçaları CNC torna tezgahları vasıtası ile tezgahta tertibata yönelik bir değişiklik gerçekleştirmek zorunda kalınmadan ve profil kalemi olarak adlandırılan numuneye ihtiyaç olmadan üretilebilmektedir. CNC torna tezgahları, seri ve seri olmayan iş parçası işlemelerinde oldukça kullanışlı ve ekonomik makinelerdir.

CNC Torna Tezgahlarının Yapısı

Sahip oldukları kesme sürati, yüksek tahrik gücü ve üretimdeki ölçü hassasiyetleri nedeni ile, CNC torna tezgahları üretilirken özel bir konstrüksiyona sahip olması sağlanmaktadır.

Maksimum derecede iş güvenliği sağlamak amacı ile CNC torna tezgahlarının çalışma alanları kapatılmalıdır. Ancak bu sayede, talaş kaldırma işlemi sırasında etrafa fırlaması muhtemel olan parçalardan ve kesme sıvısından korunma mümkün olabilir.

Hidrolik Sistem

CNC torna tezgahlarında işlenmesi istenen iş parçasının imalatının gerçekleşebilmesi için çalışan birçok ünite basınca ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu olan basınç CNC torna tezgahında “hidrolik sistem” sayesinde meydana getirilir ve dağıtımı gerçekleştirilir.

Fener Milinin Tahrik Edilmesi

“Fener mili” olarak tabir edilen kısmın tetiklenmesi için kullanılan donanımda; alternatif akım ya da doğru akım motoru kullanılır. Motorda elde edilen yüksek düzeydeki güç doğrudan fener miline aktarılacak ise v kayışları tarafından bu işlem gerçekleştirilir. Fakat fener mili tarafından ihtiyaç duyulan güç bazen farklılık gösterdiğinden dolayı iki veya dört kademeli bir hız kutusu tarafından derecelendirilmiş kuvvet bu aksama iletilir.

CNC torna tezgahı yatağı form değiştirmeyen yapıda ve titreşimleri emici olarak imal edilmiş olmalıdır. Üretim esnasında meydana gelen talaşlar ise akıtılmalı ve kızaklar korunmalıdır. Kızak yuvasına kaçacak olan talaş zerreleri deformasyona neden olabilir. Bu kötü durumun yaşanmaması için, büyük kapasite ile işleme yapan CNC torna tezgahlarında teleskopik koruma kızaklı ve eğik konumlu yataklar tercih edilir.

 

DİĞER TORNA TEZGAHLARI

 Otomatik Torna Tezgahı

Otomatik torna tezgahı olarak isimlendirilen makineler; münferit olarak yürüyen imalat akışına göre işleme gerçekleştirir. İki veya daha fazla kızağa ve çok milli otomatik aparat olarak bir hayli iş millerini mevcudunda barındırmaktadır. Otomatik tornala tezgahları ile çok karmaşık kademeli işleme yapmak mümkündür. Birden fazla işleme tabi tutulacak iş parçaların tornalama süresi bu sayede kısalır. Kumandalı, hidrolik, nümerik, mekanik olarak görev yapanları bulunmaktadır.

Alın Torna Tezgahları

Alın torna tezgahı olarak isimlendirilen makineler, kısa boylarda imal edilmiş iş parçalarının işlenmesinde kullanılır. “Gezer punta” mekanizması bu torna tezgahlarında bulunmamaktadır.

Dik Torna Tezgahları

Bu tezgahlarda dik olarak konumlandırılmış olan iş mili bulunmaktadır. Kütle olarak ağır olan iş parçaları dik torna tezgahlarında süratli bir biçimde işlenebilir